Usługi Kancelarii Notarialnej

Kancelaria Notarialna Danuty Trusz prowadzi szeroki zakres czynności notarialnych. Są one regulowane specjalną ustawą, podobnie jak wysokość opłat za usługi przeprowadzane przez notariusza. Zgodnie z przepisami notariusze mają prawo do sporządzania aktów notarialnych. Takim mianem określa się wszystkie dokumenty, które poświadczają wykonanie określonych czynności prawnych. Do naszej kancelarii notarialnej zapraszamy nie tylko firmy, ale również osoby prywatne. Wiele z usług kancelarii notarialnej dotyczy spraw rodzinnych. W tym zakresie możemy sporządzić umowy majątkowe małżeństwa. Wykonujemy również intercyzy w trakcie małżeństwa.

Polskie ustawodawstwo posiada zapis, zgodnie z którym niektóre umowy nie mogą nabrać mocy prawnej bez sporządzenia aktu notarialnego. W tym celu należy udać się do notariusza, który przygotuje taki dokument. Dzieje się tak w przypadku dokumentów sprzedaży nieruchomości. Aby nabyć bądź sprzedać dom, mieszkanie czy inną nieruchomość, a nawet działkę, należy podpisać umowę w kancelarii notarialnej. Nie wszystkie czynności prawne wymagają stawienia się u notariusza. Ale nawet w takich wypadkach warto jednak podpisać stosowne dokumenty, aby mieć pewność, że czynność przebiega zgodnie z prawem. Sporządzony u notariusza akt jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem.

Usługi oferowane przez notariusza:

  • sporządzenie aktu notarialnego,
  • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
  • sporządzenie poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzenie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzenie protestów weksli i czeków,
  • sporządzenie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
  • spisanie protokołów,
  • przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących wymienionych czynności zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego bądź internetowego. Można do nas zadzwonić, napisać e-mail lub przyjść do kancelarii notarialnej. Na naszej stronie znajdują się również informacje, jak się przygotować do wizyty u notariusza.

doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo