Blog

Taksa notarialna to kwota, którą należy zapłacić notariuszowi za realizację konkretnych usług. Maksymalne stawki są regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, dlatego przed wizytą w kancelarii notarialnej warto zweryfikować ich wysokość.

Jakie uprawnienia ma notariusz?

Profesję notariusza kojarzymy przede wszystkim ze sporządzaniem aktów notarialnych, tymczasem zakres czynności notarialnych jest znacznie szerszy. W dalszej części tekstu dowiesz się, jakie uprawnienia ma notariusz.

Księga wieczysta to rodzaj rejestru publicznego, określającego stan prawny nieruchomości — ustala komu i w jakim zakresie przysługują do niej prawa. Wpis do księgi wieczystej to czynność regulowana przez Kodeks postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. rozdział 6, postępowanie wieczystoksięgowe oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece). Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych właściwych dla miejsca położenia nieruchomości.

Notariusz występuje w roli wyspecjalizowanego prawnika, który pomaga nam w dopełnieniu określonych czynności prawnych, ale również funkcjonariusza publicznego, reprezentującego państwo. Z jednej strony stoi on po stronie swoich klientów, z drugiej strony jego obowiązkiem jest upublicznianie wszelkich czynności wobec instytucji publicznych, takich jak sądy, rejestry nieruchomości czy organu administracji.

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który ma stwierdzić dokonanie określonych czynności prawnych. Może to być na przykład zawarcie umowy lub ugody. Sporządzaniem aktów notarialnych zajmuje się notariusz.

Intercyza to umowa regulująca kwestie majątkowe. Najczęściej dotyczy przyszłych małżonków, którzy podpisują ją przed ślubem, a umowa wchodzi w życie w dniu jego zawarcia. Bez zawarcia intercyzy między małżonkami występuje tak zwany ustrój wspólności majątkowej. W praktyce oznacza to, że prawie wszystko, co zostanie nabyte podczas trwania małżeństwa, staje się wspólną własnością, a więc należy zarówno do męża, jak i do żony. Do podpisania intercyzy niezbędna jest zgoda obojga małżonków.